Pertandingan Syarahan BM

  • Post category:NewsNotice

Tahniah kepada  SURIEYAA   A/L   RAMESH kerana mendapat keputusan 5 orang peserta terbaik dalam Pertandingan Syarahan Bahasa Melayu (Kumpulan Perpaduan) WPKL 2021.

Continue Reading Pertandingan Syarahan BM